Emberöltő

Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.

Adószám: 18390423-1-04

Emberöltő Alapítvány

Csillagtúra Tanoda
Békésszentandrás

Pályázatok:

Projekt azonosítószáma:  GYE-20-ALT-TAN-2-0112

Az Emberöltő Alapítvány, mint pályázó szervezet „Tanoda szolgáltatást biztosító szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására meghirdetett általános pályázat” keretében GYE-20-ALT-TAN-2-0112 pályázati azonosító számon Csillagtúra Tanoda tanoda szolgáltatás működtetésére nyert állami finanszírozást 2021. január 01. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

2021. évre

A pályázatban vállalt feladatmutató: 20

A pályázatban elnyert összege: 12 000 000 Ft

A gyermekekre irányuló szakmai szolgáltatások:

A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tanulmányi eredményességének, továbbtanulásának támogatása érdekében, tudatos életpálya-építés keretében személyiség- és képességfejlesztő foglalkozáson, tanulmányi felzárkóztató foglalkozáson, egyéni konzultáción vesznek részt. Cél: tanulmányi teljesítmények javulása, pályaorientációs és életpályaépítés ismeretek elsajátítása. Heti rendszerességgel valósul meg; az igénybe vevők tervezett, átlagos száma havi szinten 20 fő.

Iskolai lemorzsolódást megelőző programjaink (sikeres érettségi vizsga, a piacképes szakmai végzettség megszerzése, a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás elősegítése) célja sikeres iskolai előmenetel, továbbtanulás elősegítése. Havi rendszerességgel valósul meg; átlagos létszám: 20 fő.

Egyéni fejlődést segítő mérések elvégzését követően elkészítjük a tanulók motivációs tervét. A mérések területei: szövegértés, matematika, digitális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia, személyes és szociális kompetencia, valamint érzelmi fejlődés. Évente egy alkalommal bemeneti, egy alkalommal kimeneti mérés, átlagos létszám: 20 fő.

A szabadidő hasznos eltöltését segítő programok a gyerekek személyiségének, kompetenciáinak, ismereteinek tudatos fejlesztését szolgálják. Tervezünk a kirándulásokon, táborokon és családi programokon túl még művészeti-, zene-, képzőművészet-, tánc-, természetismereti foglalkozásokat, sporttevékenységeket, háztartási és életvezetési ismereteket, melyek széles skálán mozoghatnak a preventív foglalkozásoktól, a felvilágosító előadásoktól, beszélgetésektől egészen a főzés, varrás stb. tanulásáig. Célunk a közösségi együttlét, élmények szerzése, önismeret fejlesztése, érzelmi- és értelmi nevelés. Havi rendszerességgel valósulnak meg, átlagosan 20 fővel.

A tanodán kívül megszervezett sport- ill. kulturális programjaink keretében gyalogos és kerékpáros túrákat, kenu túrákat szervezünk. Részt veszünk Békésszentandrás kulturális programjain, a Művelődési Ház és a Könyvtár, a helyi civilek együttműködésével. Évenként több mint három alkalommal. Településen kívüli buszos kirándulásokat 3-4 alkalommal tervezzük.

A Csillagtúra Tanoda életében nagy szerepet szánunk a nyitott programoknak, rendezvényeknek. Fontosnak tartjuk, hogy a falu és a környező települések is tisztában legyen az itt folyó munka fontosságával. Egy évben összesen 90 fő résztvevővel valósul meg, évente 3 alkalommal.

Családlátogatásokat teszünk a település családsegítő kollégájával. Cél: problémákat és veszélyeztető körülményeket feltárása. Évente két alkalommal valósul meg; 20 fő esetén.

Családi közösségi programjaink során közös főzéseket, családi sportnapot, kirándulásokat, ünnepi készülődéseket szervezünk. Évente legalább 6 alkalommal valósulnak meg, átlagosan 20 fő gyermek, alkalmanként 5-6 fő bevont szülővel.

Nyári táborokat szervezünk élménypedagógiai módszerekkel. Évente 2 alkalommal kerül megrendezésre, átlagosa 20 fő gyermek vesz részt.

Szakmai műhelyeket szervezünk a Tanoda, valamint a településen működő gyermekjóléti és nevelési-oktatási intézmények szakemberei számára. Cél: tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása, felmerülő problémák megvitatása. Évente 3 alkalommal kerül sor rá, alkalmanként 5 fő.

Kisétkezés biztosítása: a tanuláshoz, a szellemi koncentrációhoz szükséges megfelelő tápanyagbevitel.

Közreműködünk a települési önkormányzat által biztosított szünidei gyermekétkeztetésben.

Projekt azonosítószáma:  ELSZ-2019/TAN-168/1-2019

A kedvezményezett neve: Csillagtúra Tanoda- Emberöltő Alapítvány

Pályázat időszaka: 2019. január 01. – 2019. december 31.

Kötelezően teljesítendő feladatmutató: 20

Alaptámogatás összege: 3.000.000 Ft

Feladattámogatás összege: 9.000.000 Ft

Ténylegesen teljesített összeg: 12.000.000 Ft

A Csillagtúra Tanoda munkatársai heti 120 órában dolgoztak. A Tanoda hétfőtől péntekig 10:00 és 18:00 között állt rendelkezésre mind a szülők, mind a gyermekek részére. Az iskolai szünetek alkalmával a tanoda hétköznapokon 7:30-tól egészen 16:00-ig illetve szülői igény szerint 16:30-ig tartott nyitva. A vakáció ideje alatt egy napra sem zárt be az intézmény.

Szakszerű gyermek felügyelet, élménydús tevékenységek, a szünidő alatt kirándulások keretében sor került rendhagyó történelem, irodalom, biológia és földrajz órákra is, amikor észre sem vették, úgy tanultak és szereztek ismereteket. Lehetőség nyílt tájház látogatásra, kerékpártúrákra.
A tanoda udvarán csocsó bajnokságokat, darts versenyeket, kézi és focimeccseket tartottunk.
Az Emberöltő Alapítvány Tulipános Közösség Házban lehetőség nyílt a tanoda falain kívüli tevékenységek megvalósítására, mint például közös főzés, kerti játékok és udvar szépítés színesítették a szünidő napjait.
Meleg nyári napokon a szabadstrandon töltötték a gyermekek az idejüket, úszó- és mólóugró versenyeket rendeztek maguk között, vízi játékokat játszottak a homokos parton.
Változatos nyári programokkal készültünk a gyerekek számára, voltunk mozizni, biciklitúrákon és meglátogattuk a Gyulai Aquapark medencéit is.
A vakáció utolsó heteiben a fejlesztő pedagógusaink felkészítették a gyerekeket a pótvizsgákra és az új tanévre.
Változatos étkeztetést biztosítottunk a táborozó gyerekek számára, tartalmas tízórai, meleg ebéd és egészséges uzsonna.
Időjárástól függően szerveztük meg a programokat, közösen készültünk az ünnepekre, hagyományos ünnepi ételeket sütöttünk- főztünk.
Településen kívüli hétvégi programokra is volt lehetőség: Lőkösháza- Bréda kastély, Szeged-Vadaspark.

Zánkára  kettő turnusban látogattunk el, 2019.06.30 és 07.05 között illetve 2019.08.25 és 08.30. között.

Szakmai szolgáltatások célja a gyerekek tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését, a tanulmányi teljesítmények javítását segíti.
Heti rendszerességgel valósultak meg iskolai lemorzsolódást megelőző fejlesztések.
Havonta voltak egyéni fejlődést segítő mérések, illetve évente egy alkalommal bemeneti és kimeneti mérésre került sor.

2019-ben ballagó tanodásaink mindannyian sikeres felvételt nyertek és szép eredményekkel zárták az tanévet.

Mind ezek mellett szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló programokkal is készültünk, melyek segítik a közösségi együttlétet, élmények szerzését, önismeret fejlesztését, érzelmi- és értelmi nevelést.
Tanoda, és annak udvarának tisztán és rendben tartása, helyes táplálkozás, helyes öltözködés,  szép beszéd, illendő kommunikáció.

Nyitott Tanoda program célja a tanoda népszerűsítése. Megismerteti a tanodában folyó munkákat a Sport- és Vitaminnapon, Gyermeknapon és a Tanodák Éjszakája programon.

Családlátogatásokra is sor került, mely alatt betekintést nyerhettünk a családok életébe, találkozhattunk és megismerhettük a szülőket, családtagokat.
Ebben az éven hat családi programra került sor, ezek közül: Farsangi mulatság, Húsvét, Advent, családi délután, egészségnap és iskola felkészítő nap valósult meg.

Tanodánk jó gyakorlatai közé tartozik a „Ma is tanultam, észre sem vettem…”, a „Szorgos hangyák” elvek, valamint az egyedi, sajátosan kialakított szoros együttműködési kapcsolatrendszerünk a gyermekvédelemmel.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00593

A kedvezményezett neve:
Csillagtúra Tanoda– Emberöltő Alapítvány

  • a projekt címe: Csodaszarvas Tanoda
  • szerződött támogatás összege: 27 018 000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása:
    Az Emberöltő Alapítvány 2016-ban sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Tanoda pályázatára. Az alapítvány 2016. november 1-től a békésszentandrási székhellyel rendelkező Csillagtúra tanodába, Szarvas Járásának öt településéről (Békésszentandrás, Csabacsűd, Örménykút, Kardos, Kondoros) 30 gyermeket fogad a programba, akik elsősorban gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos és halmozottan hátrányos, 10 – 18 év közöttiek. A tanoda célkitűzései között szerepel, hogy a bevonásra kerülő gyermekeknek olyan programokat és egyéni fejlesztésre irányuló tevékenységeket és foglalkozásokat biztosítson, a tanoda a projekt által, mellyel a későbbiekben a tanodából kilépő gyerekek, magabiztosabban, célkitűzésekkel és erős motiváltsággal lépkedhetnek előrébb iskolai tanulmányaik, magánéleti kapcsolataik és egyéniségük kiteljesedése útján.  Kéthavi rendszerességgel családi napokat szervezünk, hisz hitvallásuk az, hogy a gyermekeket nem lehet eredményesen nevelni, formálni, a család nélkül. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a szülőket is bevonják minden nyílt tanodai programba, kirándulásba.
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10. 31.

 Képek:

Videók:

Közzététel: 2019. május 10.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00593

Csillagtúra Tanoda hírei

Gyermeknap Békésszentandráson

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2024. június 16-án rendezte meg a településen a Gyermeknapot, melyen az Emberöltő Alapítvány Csillagtúra Tanoda is részt vett.

Barkácsoljunk valamit

Technikai foglalkozások keretében a gyerekek barkácsolni, papírból hajtogatni szoktak az egyik önkéntes kollégánkkal.

„Gyereket a magasba!”

Meghívást kaptunk a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ a Biztos Kezdet Gyerekház közös, Három királyfi, Három királylány Mozgalom országosan meghirdetett rendezvényére.

Bepillantás a Csillagtúra Tanodába

A napi szinten zajló korrepetálások, tanulástámogatások és különböző programok mellett időt szakítunk a kézműves foglalkozásokra, rajzolásra, különböző egyéni és csoportos játékokra, mentálhigiénés foglalkozásra

Farsang a Tanodában

2024. február 9-én pénteken farsangi délutánra hívtuk és vártuk a gyerekeket.

XV. Sport és Vitamin-nap Békésszentandráson

Augusztus 12-én rendezték meg a XV. Sport és Vitamin-napot a településen. Sok éves hagyomány, hogy ezen a rendezvényen a Csillagtúra Tanoda is képviselteti magát nyitott tanodai program keretében.

Sporthét a Csillagtúrában

Augusztus 07-11-ig második tematikus táborunkat tartottuk meg, mely idén nyáron a sportról szólt. A hét minden napján ebéd után kimentünk a helyi Bencsik Mihály Sporttelepre.

Hajókirándulás a Holt-Körösön

Július 26- án sétahajózni mentünk, mindenki nagy örömére. A Városi Strand közelében lévő kikötőben felszálltunk a Katalin II. sétahajóra, melynek kapitánya végig navigált bennünket a csodálatos holtág városi szakaszán.

Vízibomba csata a Csillagtúra tanodában

Július 14-én ebéd után vízibomba csatát tartottunk a tanoda udvarán. Két csapatkapitányt választottunk, akik ezután maguk választották ki, hogy kivel szeretnének egy csapatot alkotni. Rövid egyeztetés után nevet is választottak maguknak.

Uszodában is voltunk…

Július 12-én ellátogattunk a szarvasi Szent Klára uszodába, mely elmaradhatatlan programja minden nyári szünidős időszaknak. Reggel indultunk a helyi buszjárattal.

Sportolni jó!

Július 11-én délelőtt csocsó és pingpong bajnokságot tartottunk a tanodában. Közös program keretében meglátogattak minket a helyi Erzsébet táborosok, Albelné Benkő Beatrix vezetésével.

Délután a Pázsit-tónál

Július 07-én ebéd utána a tanodától nem messze lévő Pázsit-tóhoz mentünk a gyerekekkel.

Munkácsy kiállítás Szarvason

Július 05-én kulturális programon vettünk részt a gyermekekkel. A szarvasi Tessedik Sámuel múzeumban megnézhettük Munkácsy Mihály festőművész kiállítását. Erről a festőről a gyerekek nagy része már tanult.

Tanodák éjszakája 2023.

Június 16-án a Csillagtúra Tanoda és a Csodaszarvas Tanoda közösen valósította meg a színvonalas, humoros, játékos esti eseményt.

Anyák napi ünnepség – Csillagtúra tanoda

Május 5-én rendeztük meg az Anyák napi ünnepséget a tanodában. Már az előző napokban elkezdtük a készülődést. Beszereztük a kézműves alapanyagokat, elkészítettük az anyukák ajándékát is.

Gyomaendrődön jártunk – Csillagtúra tanoda

2023. április 22-én a szarvasi Csodaszarvas tanodásokkal, Gyomaendrődre vártak minket a Holdudvar és Mesecsere tanodás gyermekek és mentoraik egy közös, kirándulással egybekötött sportprogramra.

Húsvéti készülődés – Csillagtúra tanoda

2023. március 31-én a közelgő húsvét alkalmából családi napot tartottunk. Szarvasról jött két önkéntes hogy megtanítsa és segítse a tojásdíszítés egy különleges formáját.

Farsangi mulatság Szarvason

Február 25-én szombaton farsangi mulatságra indultunk Szarvasra a tanodás gyermekekkel. Ezen a rendezvényen közösen vettünk részt a szarvasi Csodaszarvas és a gyomaendrődi Mesecsere és Holdudvar tanoda gyermekeivel és az őket kísérő tanoda munkatársakkal.

Karácsonyi készülődés a tanodában

December 16-án tartottuk meg a tanodában a Karácsonyi készülődés elnevezésű eseményt. Erre az alkalomra karácsonyi díszbe öltöztettük a tanodát.

Télapó itt van…

December 09-én megtartottuk a télapó ünnepséget a Csillagtúra tanoda gyermekeinek. Amíg vártunk a Mikulásra énekeltünk, verset mondtunk.

Márton napi Libanap Szarvason

2022.11.12-én tanoda találkozón vettünk részt a szarvasi, békésszentandrási és gyomai tanodás gyerekekkel és mentoraikkal.