Emberöltő

Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.

Adószám: 18390423-1-04

Emberöltő Alapítvány

Csodaszarvas Tanoda
Szarvas

Pályázatok:

Projekt azonosítószáma:  GYE-20-ALT-TAN-2-0111

Az Emberöltő Alapítvány, mint pályázó szervezet „Tanoda szolgáltatást biztosító szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására meghirdetett általános pályázat” keretében GYE-20-ALT-TAN-2-0111 pályázati azonosító számon Csodaszarvas Tanoda  tanoda szolgáltatás működtetésére nyert állami finanszírozást 2021. január 01. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

2021. évre

A pályázatban vállalt feladatmutató: 20

A pályázatban elnyert összege: 12 000 000 Ft

A gyermekekre irányuló szakmai szolgáltatások:

Tanulmányi teljesítmények javulása, pályaorientációs és életpálya-építés ismeretek elsajátítása. A Tanoda munkatársak kompetencia-alapú és célirányos képességfejlesztéssel segítik a gyermekeket a csoportos foglalkozások és egyénre szabott fejlesztések keretein belül. Pályaválasztási tanácsokkal látják el őket. A tehetséggondozást tapasztalt tehetséggondozó szakember végzi. Heti rendszerességgel valósul meg; az igénybe vevők tervezett, átlagos száma havi szinten 20 fő. Az iskolai lemorzsolódását megelőző programokkal a sikeres iskolai előmenetel, továbbtanulás elősegítése a célunk. Az adott gyermek egyéni igényeinek megfelelően történik a személyiségének, képességeinek és készségeinek fejlesztése, valamint a családok komplex fejlesztése, a tanuláshoz való hozzáállásuk pozitív irányba való befolyásolása. Havi rendszerességgel valósul meg; az igénybe vevők tervezett, átlagos száma havi szinten 20 fő. Mérések elvégzése: a bemeneti felmérések alapján történik a gyerekek beosztása a különböző képességfejlesztő foglalkozási csoportokba. A bemeneti mérések után az eredményekből elkészítjük a tanulók motivációs tervét. A mérések területei: szövegértés, matematika, digitális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia, személyes és szociális kompetencia, valamint érzelmi fejlődés. A matematika, a szövegértés fejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektetünk. szabadidő hasznos eltöltését segítő programok: a szabadidő hasznos eltöltése széles palettán valósul meg, a gyerekek személyiségének, kompetenciáinak, ismereteinek tudatos fejlesztését szolgálják. Cél: a szabadidő hasznos eltöltése. Évenként legalább három alkalommal. Tanodán kívül megszervezett sport- és kulturális programok: különös figyelmet fordítunk a helyi sajátosságok, a helyi nevezetességek, helyi specialitásokra. Szarvas és környéke számos lehetőséget biztosít mind a kirándulásokhoz, mind a sport, mind a kulturális tevékenységekhez. Gyalogos és kerékpáros túrák. Évenként legalább három alkalommal. Nyitott tanodai programok: bemutatjuk a tanodában folyó képességfejlesztő munkát és szabadidős programjainkat, a nyitott programok egy-egy ünnep, alkalom (helyi rendezvényhez kötötten), illetve jeles nap köré szerveznénk (Gyereknap, Szilvanapok, Sport Nap, Kábítószerellenes Világnap, Karácsony) Cél: munkánk népszerűsítése, megismertetése a helyi közösség számára. Évente legalább egy alkalommal, legalább kilencven fő. Családlátogatások: feltérképezhetővé válik a szociokulturális háttér, a problémák és veszélyeztető körülmények, az iskolával, tanulással kapcsolatos attitűdök és azok a közösségi erőforrások, amelyek segíteni tudják a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai motiválását. Évenként két alkalommal látogatunk el a családokhoz, igénybe vevők tervezett, átlagos száma legalább 20 fő. Családi közösségi programok: a tanoda munkatársak és a szülők kötetlen beszélgetés formájában meg tudnak vitatni egy-egy témát (gyereknevelési, életvezetési). Cél: minden szülőt bevonni. Havonta valósulnak meg, az igénybe vevők havi tervezett, átlagos száma összesen 20 fő, valamint alkalmanként 5 fő bevont szülő. Évente négy alkalommal.

Önként vállalt szolgáltatások: nyári táborok szervezése, nyári gyermekfelügyelet biztosítása, kisétkezések biztosítása, a szünidei gyermekétkeztetések, igénybevételének koordinálása, biztosítása.

Szakmai műhelyek szervezése a tanoda, valamint a településen működő gyermekjóléti és nevelési-oktatási intézmények szakemberei számára.

Úgy a vállalt, mint a kötelező feladatokat mindig a gyermek elsődleges szocializációs környezetének, azaz  a családjának és  a szüleinek bevonásával történik.

A Csodaszarvas Tanoda szakmai programja alapján a szolgáltatásunk alapelvei: a jogszabály által előírt kötelező szolgáltatások ütemterv szerű biztosítása, ezen felül vállalat feladatként nyári táborok szervezése, szakmai műhelyek szervezése, a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára kisétkezés biztosítása, Szarvas Város Önkormányzata együttműködésével a nyári gyermekfelügyelet biztosítása, tovább a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének megvalósítása és segítése. Szolgáltatásunk speciális, sajátos elemei: Tulipános Közösségi Ház (külső helyszínként változatosságot nyújt a tanoda falain kívüli tevékenységekhez). „Szorgos hangyák” tevékenységek: közös főzés, takarítás, kerti munkák. „Ma is tanultam, észre se vettem”: rendhagyó történelem, irodalom, biológia és földrajz „órák” (kirándulások, tájház látogatás, kerékpártúrák során ismeretközvetítés). Nemzetiségi értékek ápolása (szlovák, roma) Helyi értékek megőrzése (Békésszentandráson: szőnyegszövés, Szarvason Szlovák Tájház). „Mozdulj meg!”: részvétel sportrendezvényeken (Éjszakai foci, Éjszakai kosár, Vitamin- és Sportnap). Edzéslátogatások a helyi sportkluboknál, sárkányhajózás, nyáron úszás. Színvonalas városi szintű rendezvényeken gyermek programok biztosításával való megjelenés: Szilvanap, Gyereknapok, Vitamin- és Sportnap, Kábítószerellenes Világnap (szülőkkel, gyerekekkel közös sütés, főzés; kézműves, ill. fejlesztő foglalkozások – a tanodás családjainknak egy biztos pont vagyunk a rendezvénysátorral). Kiemelkedő jelentőségű világnapok és nemzetközi akciónapokhoz kapcsolódás – játékos vetélkedők (állatok világnapja, madarak-fák napja, költészet világnapja, stb.). A Csodaszarvas Tanoda különleges profilja a művészeti képzés drámapedagógiai eszközökkel. A drámapedagógiai foglalkozások a személyiség formálásának és a közösség erősítésének különösen hatékony eszközei. A drámapedagógiai módszerek alkalmazása segít a tanulóknak figyelmük tudatos összpontosításában, a fegyelmezett feladatvégzésben, erősítik az érzelmi emlékezetet, fejlesztik az egymás iránti érdeklődést és empátiát, az együttműködési készséget, a felelősségtudatot, segítséget nyújtanak a munkaerőpiacon nagyra értékelt kommunikációs és önérvényesítő készségek élményszerű tanulásában. Fontos célunk, hogy a gyerekek megtanulják az öngondoskodást és jövőjük tudatos alakítását, a megtakarítás, a „vésztartalék” fogalmát. Ezzel párhuzamosan az Emberöltő Alapítvány Tulipános Közösségi Háznál a természet rendjére épülő programokban vesznek részt a gyerekek: az önfenntartást, önellátást tanulják meg a gyümölcs-, zöldség-, fűszer- és gyógynövények feldolgozását, befőzést, aszalást, savanyítást, kolbászkészítést. Célunk, hogy kiszakítsuk a gyerekeket a „digitális térből” és minél közelebb hozzuk őket a természethez. A környezettudatosság szintén fontos eleme a szakmai munkánknak. Új, ökológiai szemléletű ismereteket közvetítenünk számukra. Fenntarthatóságra nevelés keretében a Tanodában szelektív a hulladékgyűjtés és hangsúlyt fektetünk az újra hasznosításra. A gyerekek önbizalma, önértékelése nő; megfelelő jövőkép alakul ki bennük, reális célokat tudnak megfogalmazni. A pozitív önértékelés, a pozitív attitűd kihat a szociális kompetenciák fejlődésére. A kommunikációs és a probléma-megoldási képességük is fejlődik. A Tanoda kirándulásai során a szegénységben élő gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy olyan helyekre eljuthatnak, ahová családjukkal kevés esélyük lenne rá. Szociális és érzelmi készségeik fejlődnek, értékes kapcsolatokat teremtenek mind a pedagógusokkal, mind a társaikkal, illetve kapcsolatba kerüljenek más társadalmi vagy etnikai csoportból származó kortársaikkal, melyek előnyükre válnak mind az iskolában, mind a munkakörnyezetben.

 

Projekt azonosítószáma:  ELSZ-2019/TAN-178/1-2019

A kedvezményezett neve:
Csodaszarvas Tanoda – Emberöltő Alapítvány

Pályázat időszaka: 2019. január 01. – 2019. december 31.

Kötelezően teljesítendő feladatmutató: 20

Alaptámogatás összege: 3.000.000 Ft

Feladattámogatás összege: 9.000.000 Ft

Ténylegesen teljesített összeg: 12.000.000 Ft

A Csodaszarvas Tanoda munkatársai heti 120 órában dolgoztak. A Tanoda hétfőtől péntekig 10:00 és 18:00 között állt rendelkezésre mind a szülők, mind a gyermekek részére. Az iskolai szünetek alkalmával a tanoda hétköznapokon 7:30-tól egészen 16:00-ig illetve szülői igény szerint 16:30-ig tartott nyitva. A nyári szünidő alatt is nyitva volt a tanoda.

Szakszerű gyermek felügyelet, élménydús tevékenységek, a szünidő alatt kirándulások keretében sor került rendhagyó történelem, irodalom, biológia és földrajz órákra is, amikor észre sem vették, úgy tanultak és szereztek ismereteket. Lehetőség nyílt az Erzsébet ligetben sétára, szabadtéri játékokra, akadálypályákra, a sportpályán különböző versenyekre.

Meleg nyári napokon a szabadstrandon töltötték a gyermekek az idejüket, úszó- és mólóugró versenyeket rendeztek maguk között, vízi játékokat játszottak a homokos parton.
Változatos nyári programokkal készültünk a gyerekek számára, voltunk mozizni, biciklitúrákon. Meglátogattuk a Gyulai Aquapark medencéit, a szegedi vadasparkot, a lőkösházi Bréda kastélyt, és a Zánkai Erzsébettáborban is 1-1 hetet tölthettünk.

Változatos étkeztetést biztosítottunk a táborozó gyerekek számára, tartalmas tízórai, meleg ebéd és egészséges uzsonna.
Időjárástól függően szerveztük meg a programokat, közösen készültünk az ünnepekre, hagyományos ünnepi ételeket sütöttünk- főztünk.

A vakáció utolsó heteiben a fejlesztő pedagógusaink felkészítették a gyerekeket a következő tanévre és a pótvizsgákra. Minden gyermek sikeres vizsgát tett.

Mind ezek mellett szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló programokkal is készültünk, melyek segítik a közösségi együttlétet, élmények szerzését, önismeret fejlesztését, érzelmi- és értelmi nevelést.
Tanoda, és annak udvarának tisztán és rendben tartása, helyes táplálkozás, helyes öltözködés,  szép beszéd, illendő kommunikáció.

Idei év rendezvényei: Farsang, Húsvét, egészségnap, éjszakai kosármérkőzés, gyereknap, családi nap, vitaminnap, állatok világnapja, mikulásnap,

Szakmai szolgáltatások célja a gyerekek tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését, a tanulmányi teljesítmények javítását segíti.
Heti rendszerességgel valósultak meg iskolai lemorzsolódást megelőző fejlesztések.
Havonta voltak egyéni fejlődést segítő mérések, illetve évente egy alkalommal bemeneti és kimeneti mérésre került sor.

Családlátogatásokra is sor került, mely alatt betekintést nyerhettünk a családok életébe, találkozhattunk és megismerhettük a szülőket, családtagokat.
Ebben az éven négy családi programra került sor: Tanodák éjszakája, Vitaminnap, Szilvanap, Halloween party.

A tanoda munkatársai részt vettek azokon a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által összehívott esetkonferenciákon, melyek tanodás gyermeket érintettek. A tanoda munkatársai nevelési-oktatási intézményekkel való együttműködés keretében a tanodát rendszeresen igénybe vevők tekintetében kidolgozta az egyéni fejlődést támogató motivációs tervet, és előrehaladási naplót vezetett.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00965

A kedvezményezett neve:
Csodaszarvas Tanoda – Emberöltő Alapítvány

  •  a projekt címe: Csodaszarvas Tanoda
  •  szerződött támogatás összege: 27 018 000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása:
    Az Emberöltő Alapítvány 2016-ban ismét sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Tanoda pályázatára. Szarvas városában így már negyedik alkalommal valósulhat meg pályázati támogatással tanoda program. A Csodaszarvas Tanoda 30 gyermeket fogad a programba, akik elsősorban gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos, 10 – 18 év közöttiek. A tanoda célkitűzései között szerepel, hogy a bevonásra kerülő gyermekeknek olyan programokat és egyéni fejlesztésre irányuló tevékenységeket foglalkozásokat biztosítson, a projekt által, mellyel a későbbiekben a tanodából kilépő diákok, magabiztosabban, célkitűzésekkel és erős motiváltsággal lépkedhetnek előrébb iskolai tanulmányaik, magánéleti kapcsolataik és egyéniségük kiteljesedése útján.  Havi rendszerességgel családi napokat szervezünk, hisz hitvallásuk az, hogy a gyermekeket nem lehet eredményesen nevelni, formálni a család nélkül. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a szülőket kisebb és nagyobb testvéreket is bevonják minden nyílt tanodai programba, kirándulásba.
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10. 31.

Képek:

Családi napok:


Kirándulások: Budapest, Szeged, Makó, Soltvadkert, Gyula, Szolnok, Aggtelek,


Két nyári Tábor:

Gyomaendrőd és Balatonlelle


Közösségi események:


A Fő Téri Általános Iskolába az alsós gyerekeknél:

Videók:

Közzététel: 2019. május 10.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00965

Csodaszarvas Tanoda hírei

Tavaszi szünet a Csodaszarvas Tanodában

A tavaszi szünetben reggel nyolctól délután négy óráig lehettek itt a gyerekek, ez idő alatt háromszori étkezést, sok gyümölcsöt, zöldséget biztosítottunk számukra.

Nőnapi kézműves foglalkozás

Idén nőnapra különleges ajándékot találtunk ki, hogy a gyerekek megajándékozhassák édesanyjukat, lánytestvérüket.

Farsang – Csodaszarvas Tanoda

Ízletes fánkot is sütöttünk, finom sonkás szendvicseket gyártottunk, néhány korán jövő gyerek segítségével, ezzel vártuk a szülőket, hiszen az esemény családi program volt.

Pályázati sikerek

A Tesco pályázat 10. fordulójának nyereményéből a tanoda Tulipános Közösségi Házába vásárolunk kültéri medencét, hogy a nyári szünidő még vidámabban teljen majd.

Drámapedagógiai foglalkozások

A drámajáték keretében játékos, életre nevelő módszerekkel segítjük a tolerancia, az együttműködés, a hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedését. A hétköznapi, valós problémák feldolgozásával célunk a feszültség oldása, illetve segítségnyújtás a mindennapi életben való eligazodáshoz.

MIKULÁS NAP – CSALÁDI NAP

Idén december 3-án tartottuk Mikulás napi ünnepségünket kicsit összekötve az Adventi ünnepkörrel. Közös karácsonyi asztalidíszt készítettünk kézműves program keretében.

„TÖKNAP” (HALLOWEEN) – CSALÁDI NAP

Október 29-e az őszi szünetben különleges nap volt. Ismét családi összejövetelt tartottunk, „töknapot”. Itt voltak velünk tanodás gyermekeink szülei, testvérei is. Délelőtt tökös süteményt sütöttünk a gyerekek közreműködésével.

Tanodák kirándulása – Szolnok- 2021. 08. 04.

2021. augusztus 4-én a Csodaszarvas és a Csillagtúra Tanoda közös kirándulást tett Szolnokra. Az autóbusszal Szolnok Főterére érkeztünk, ahol elfogyasztották a gyerekek a tízórait.