Emberöltő

Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.

Adószám: 18390423-1-04

Emberöltő Alapítvány

Drámapedagógiai foglalkozások

A Csodaszarvas Tanoda drámapedagógiai profilja fejlesztő tevékenységünk fontos eleme. A drámapedagógiai módszer hatására olyan nélkülözhetetlen változások következnek be, mint például a megértés szintjének módosulása, fejlődése, attitűdváltás az érzelmi, megismerési tapasztalatok hatására, pozitív változás a szociális viselkedésben, kooperációs készségben, a nyelvi és egyéb kommunikációs tapasztalatok fejlődése, mások szükségleteinek és szándékának fel- és elismerése. A művészeti alkotás az ember legősibb kifejezési formája. Mindig fontos szerepet játszott az adott társadalom értékeinek közvetítésében. Ezért is nagyon fontos az oktatásban a művészeti nevelés. Ennek egyik formája a drámajáték, ami javára válik minden benne résztvevőnek, korra, nemre tekintet nélkül. Hiszen a játszók olyan tapasztalatokra tesznek szert, melyek segítenek a közösségbe beilleszkedni, önismeretre, emberismeretre, mások tiszteletére nevelnek, önálló gondolkodásra, az alkotáshoz szükséges bátorságra biztatnak. Ezek a játékok összpontosított, megtervezett munkára szoktatnak, a tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket fejlesztik. Nagy szerepük van a személyiségfejlesztésben. A drámajáték keretében játékos, életre nevelő módszerekkel segítjük a tolerancia, az együttműködés, a hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedését. A hétköznapi, valós problémák feldolgozásával célunk a feszültség oldása, illetve segítségnyújtás a mindennapi életben való eligazodáshoz.

Olvasásra ajánljuk még

Húsvéti családi nap a Csillagtúra Tanodában – 2022. 04. 28.

Készítettünk díszes tojásokat hungarocelből, amit hurkapálcára szúrtunk. Volt, aki tojást festett, ablakdíszt készített, kifestőt színezett. Sütöttünk húsvéti kalácsot, és még volt 2 féle sütemény, amit a gyerekek segítségével  készítettünk el.

Tavaszi szünet a Csodaszarvas Tanodában

A tavaszi szünetben reggel nyolctól délután négy óráig lehettek itt a gyerekek, ez idő alatt háromszori étkezést, sok gyümölcsöt, zöldséget biztosítottunk számukra.